Kurumsal Hizmetler

Yerinde Masaj® Kurumsal Hizmetler

İş Hayatı Kalitenizi Yerinde Masaj® ile Yükseltin

 

Günümüz iş hayatında İnsan Kaynakları Yönetimi konusu, değişen iş hayatı koşullarıyla beraber hızlı bir gelişim göstermiş ve değişik çözümler arayışına girmiştir. Çalışanlara sağlanan sağlık sigortası, yemek ve ulaşım imkanları artık sıradanlaşmış ve genel kabul görmüş haklar statüsüne girmiştir. Fakat artık bu imkanların ötesinde çalışan sağlığına ve iş hayatı kalitesinin yükseltilmesine yönelik çabalar beraberinde birçok farklı programların da sunulmasını zorunlu kılmıştır.

İşyeri emniyeti ve sağlıklı çalışma ortamı konusundaki gelişmeler, beraberinde çalışanların bireysel gelişimlerini de destekleyen bazı programların başlatılmasını gündeme getirmiştir. Tüm bu programların arasında Stres Yönetimi, Ergonomik Sorunlarla Mücadele ve İş – Özel Hayat Dengesini oluşturmaya yönelik çözümler gündemdeki ilk maddeleri oluşturmaktadır.

Türkiye’de artık birçok kuruluş çalışanlarının iş hayatı kalitesini ve dolayısıyla kurumun karlılığını arttıran Well-Being programlarını başlatmıştır. Yerinde Masaj® işte bu noktada, sunulabilecek en etkin ve çok yönlü çözüm olarak tüm hizmet ve programların arasında ön plana çıkmaktadır.

Kanıtlanmış faydaları sayesinde kurumunuz çalışma ortamının ve çalışanların iş hayatı kalitesini yükseltmenin ne kadar kolay ve geri dönüşlerinin ne kadar olumlu olduğunu keşfetmek için zaman kaybetmeyin. Yerinde Masaj® ile kurumunuz ve çalışanlarınıza neler kazandırabileceğimizi keşfedin.

Kurumsal Hizmetler

Yerinde Masaj® Kurumsal Hizmet bilgilerini bu bölümde bulabilirsiniz 

Stres hayatın bir gerçeğidir ve iş hayatı da bir istisna değildir. Terminler, sürekli değişen teknoloji ve kaçınılmaz kişisel anlaşmazlıklar iş hayatında her gün baş edilmesi gereken stres faktörlerinden sadece birkaçıdır. Stres, dinlenmek ve yeniden toparlanmak için zaman yaratılmaması durumunda;

 • Baş, sırt, boyun ağrısı ve göz yorgunluğuna,
 • Tekrarlayan eklem ağrılarına,
 • Dikkatsizlik, gerginlik, depresyon, hırçınlık veya öfkeye,
 • Fiziksel yada ruhsal tükenmeye yol açar.

Günümüz çalışma koşulları, beden ve zihnimize gayret ve enerji gerektiren sorumluluklar yüklemektedir. Yurtdışında yapılan kapsamlı araştırmalar; Masaj’ın sürekli olarak işyerindeki performans ve üretkenliği arttırdığı gibi, iş kazalarını ve iş görememe süresini azalttığını ortaya koymuştur.

Stres ve Kas-İskelet Sistemi Sorunları, firmanızı nasıl zarara uğratabilir?

Hızla gelişen ve yüksek talepleri olan bir çalışma ortamı, dinlenme olanaklarının azlığı, sınırlandırılmış hareket ve karar özgürlüğü “Yüksek Stresli Pozisyonları” tanımlar. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan araştırmalar; çalışanların mesleki veya gayri mesleki stresten kaynaklanan düşük üretkenlik, iş kazaları, bu kazalara ait tazminat talepleri, işe gelmeme, personel sirkülasyonu, sağlık ve medikal harcamalar yüzünden firmaların 200 milyar $ zarara uğradığına işaret etmiştir. Bu miktar; Fortune 500 olarak da tanınan en zengin 500 firmanın vergiden arındırılmış karından ve grev nedeniyle uğranılan zarardan 10 kat daha fazla bir miktardır. Bahsi geçen son araştırmalar göstermiştir ki;

 • Fiziksel Tedavi amacıyla yapılan başvuruların %90’ı stres kökenlidir.
 • Endüstriyel kazaların % 80’i strese bağlı dikkatsizlikten olmaktadır.
 • İşe devamsızlık nedenlerinin %50’si stres olarak beyan edilmiştir.
 • Son 2 yılda istifa eden veya işyerini değiştiren çalışanların %14’ü gerekçe olarak yaşadıkları stresi göstermişlerdir.
 • ABD’de, çalışanların işverenine karşı açtığı strese dayalı tazminat davaları karşılığında firmaların iflas ettikleri görülmüştür.

Personelin Uzun Süren Yoğun Çalışmadan Sonraki Psikolojik Çöküşü: Amerika’nın Yeni Salgını (Kuzeybatı Doğal Yaşamı); Mesleki Stres: 20. Yüzyılın Hastalığı (BM Ulusal İşçi Örgütü); 90’larda Stres Hakkındaki Mitchum Raporu

Stresin işyerinde doğurduğu zararların yanı sıra Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları da işyerlerindeki başka bir tehlikeye işaret etmektedir. EU-OSHA (Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı) tarafından verilen bilgilere göre;

 • Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları Avrupa Birliği’ne üye 27 ülke arasında iş ile bağlantılı en önemli sorun olarak kabul ediliyor. AB genelinde tüm çalışanların % 25’i sırt ve % 23’ü kas ağrılarından şikayet etmektedir.
 • Çalışanların % 62’si zamanlarının dörtte biri veya daha fazlasında kendini tekrarlayan el veya kol hareketlerine, % 46’sı sancılı veya yorgunluk verici duruş pozisyonlarına, % 35’i ağır yük kaldırma veya hareket ettirmeye maruz kalmaktadır.
 • Genel olarak kadınlar fiziksel risk faktörlerine daha az maruz kalmaktadır. Buna rağmen kendini tekrarlayan el ve kol hareketleri ve ağrılı veya yorucu duruş pozisyonlarından etkilenme oranı, erkekler ile aynıdır.
 • Buna karşılık kadınlar, fiziksel risk faktörlerinden erkeklere oranla % 6 ile % 11 arasında daha çok maruz kalmaktadır.

Yukarıdaki verilerden de görüldüğü üzere Stres ve Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları, günümüz iş hayatının en çok mücadele edilmesi gereken maddelerini oluşturmaktadır.

Yerinde Masaj® tüm masaj uygulamalarından farklı olarak sadece iş hayatı için geliştirilmiştir. Bu nedenle genel masaj uygulamalarının sağladığı faydalarla sınırlı kaldığını düşünmek doğru olmaz. Yerinde Masaj®, tüm masaj uygulamalarının sağladığı bireysel faydaların ötesinde özellikle kurumsal anlamda sağladığı yararlarla ön plana çıkmaktadır.

Hizmet veren veya hizmet alan birçok kuruluş ile hizmet sağlayıcı, iş yerinde gerçekleştirilen masaj uygulamaları hakkında özellikle stres seviyesini azalttığı ve performansı arttırdığı yönünde görüş bildirmektedir. Yurtdışında gerçekleştirilen akademik araştırmalar da bu sözlü beyanları destekler yöndedir.

Türkiye’de ise bu konuda herhangi bir akademik veriye ulaşamamış olmamız nedeniyle sorumluluklarının bilincinde olan bir hizmet sağlayıcı olarak İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle Yerinde Masaj®’ın İş Hayatına Etkileri konulu bir araştırma gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Bu alanda Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bu akademik araştırma ile Yerinde Masaj® uygulamasının ülkemiz iş hayatındaki faydalarını akademik bir veri olarak tespit etmeyi başardık.

Aşağıda ilgili konu başlıklarına tıklayarak Yerinde Masaj® hizmetlerinin iş hayatına getirdiği faydaları ve diğer uluslararası akademik araştırmaları görebilirsiniz.

Yerinde Masaj® uygulaması sadece işyerlerinde sunulmak üzere geliştirilmiş özel bir teknik olması sebebiyle çalışma düzenini ve işyeri ortamını bozmayacak prosedürel akışlarla desteklenmiştir.

Bu destekler sayesinde Yerinde Masaj® uygulaması kuruluşunuzun mevcut imkanlarına kolayca adapte olabilir ve tüm işleyiş “Sıfır Operasyonel Yük” ilkesi doğrultusunda sorunsuzca tamamlanır.

Sunumun nasıl olacağına ve sağlanacak imkanlara, beklentileriniz ve hedefleriniz doğrultusunda kendiniz karar verebilirsiniz. Yerinde Masaj®’ın gelişmiş teknolojik ve prosedürel altyapısının getirdiği kurumsal kimlik ve işyeri ortamına tam uyum yeteneği ile çalışanlarınızın iş hayatı kalitesini ve çalışma performansını yükseltmek artık hem çok zahmetsiz, hem çok kolay.

Lokasyon

Yerinde Masaj® hizmetinin doğru bir şekilde sağlanabilmesi için yaklaşık 6.00 m2’lik bir alan yeterlidir. Haftada 1 gün, hizmet verilecek süreler için ayıracağınız tercihen havalandırması olan bir toplantı odası uygulama için idealdir.

Yanımızda getireceğimiz mobil ses sistemi ile amaca uygun meditativ müzikler dinletebiliyor veya teknolojik imkanların sunulması durumunda bu müzikler eşliğinde değişik manzara görüntülerinin yer aldığı özel görsel ve işitsel DVD’lerimizle tam profesyonel bir sunum gerçekleştirebiliyoruz.

Mobil Ekipmanlar kolay taşınabilir olduğu için, gerekirse aynı gün içerisinde tesisinizdeki farklı lokasyonlarda da hizmet verilebilir.

Rezervasyon Sistemi

Her kuruluş için ayrı ayrı yüklediğimiz web tabanlı rezervasyon sistemi yazılımımız sayesinde seans organizasyonu için ayrıca bir efor sarf etmenize gerek kalmayacak!

Hizmetten yararlanmak isteyen her bir çalışanınız kendi başına dilediği saate, dilediği Masaj Uzmanını ve dilediği seansı seçerek ilgili rezervasyon girişini yapabilir.

Yapılan girişin onaylanması ile beraber rezervasyonun detayları rezervasyon sahibine e-mail yoluyla anında geri bildiriliyor ve kendi belirleyeceği bir zamanda kendisine bir hatırlatma maili gönderilmesini sağlayabiliyor.

Müşteri Kabul Formu

Her seans öncesi doldurulması gereken “Müşteri Kabul Formu” yardımıyla doğabilecek sağlık sorunlarının önüne geçebiliyoruz.

Özel bir teknik oluşundan dolayı bazı özel sağlık durumlarını taşıyan kişilerin sağlık bilgisi, Yerinde Masaj® seansından önce Masaj Uzmanlarımız tarafından sorgulanır. Web tabanlı ve doldurulması çok kolay bir form olan “Müşteri Kabul Formu” mutlaka her seanstan önce sağlık koşullarının zaman içinde değişebileceği dikkate alınarak istenmektedir. Kısa süreli resmi bir Hizmet Sözleşmesi niteliği taşıyan bu form, seanstan yararlanacak kişi tarafından imzalanmadan seansa geçilmiyor.

Bu sayede Yerinde Masaj®’a engel bir sağlık hali taşıyan bazı özel durumlar bu formdaki bilgiler ışığında seanstan önce tespit edilerek alınması gereken önlemler alınmış ve doğabilecek sorunlar önlenmiş olur.

CRM

Yerinde Masaj® hizmetinin amacına ulaşmasını sağlamak için yüksek teknolojimiz yardımıyla tam destek veriyoruz.

Seanslara ilginin sürekli olmasını sağlamak ve sunduğunuz imkanın değerinin anlaşılması amacıyla CRM programlarımızla ilgiyi her zaman yüksek tutuyoruz. Daha önce Yerinde Masaj® hizmetinden yararlanarak veri tabanımızda bilgisi bulunan her çalışanın rezervasyon yapması için düzenli olarak kişiye özel bir hatırlatma maili gönderiyor ve kişi isterse tek bir mail ile bu listeden kolayca çıkabiliyor.

Yerinde Masaj® hizmetinin ne kadar talep gördüğünü ve istenen her türlü raporlamayı kurumlarla her zaman paylaşıyoruz.

Mobilite

Yerinde Masaj® hizmetinin işyerlerinde uygulanmasında kolaylığı sağlayan en büyük etken, tamamen mobil bir hizmet olmasından kaynaklanmaktadır.

Gün içinde hizmet vermek üzere kurumunuzu ziyaret edecek olan Masaj Uzmanlarımız ihtiyaç duyulan her türlü ekipmanı kolaylıkla taşıyıp, yanlarında getirebiliyorlar. 3 dakika gibi kısa bir sürede uygulamaya hazır hale gelen özel portatif ekipmanlar sayesinde Yerinde Masaj® seanslarını sunmak için kurumunuz içinde herhangi bir ön hazırlık yapılmasına gerek kalmıyor.

İş yerinde sağlık ve güvenlik, Avrupa Birliği’nin en önemli sosyal politika alanlarından biridir. Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı’nın amacı, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki işyerlerini daha güvenli, sağlıklı ve üretken hale getirmek ve özellikle etkili korunma kültürünü teşvik etmektir.

EU-OSHA European Agency for Safety and Health at Work (Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı), 1996 yılında işverenlerin işyerlerini nasıl daha güvenli hale getirebileceklerini ve çalışanların da karşı karşıya oldukları risklerin farkında olmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur ve bünyesinde bulunan İsçi Sağlığı ve Güvenliği (İSG), iletişim ve yönetim uzmanlarının istihdam edildiği uzman kadrosuyla Bilbao merkezli olarak hizmetlerini sürdürmektedir.

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı, kuruluş amacı doğrultusunda her yıl belirli bir konuda 1 yıl süren bir kampanya düzenlemektedir. Avrupa İSG Haftası adı verilen bu kampanyanın 2007 yılı için konusu, Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları olarak belirlenmiş ve “Yükü Hafifletin” sloganı ile bir kampanya başlatılmıştır. Bu kampanya kapsamında yaşam kalitesinde önemli bir düşüşe yol açan Kas-İskelet Sistemi rahatsızlıklarını önlemenin yollarının geliştirilmesini hedefleyen bir yarışma düzenlenmiş ve Yerinde Masaj® hizmetlerinin de bu yarışmaya katılım başvurusu onaylanarak, sertifikalandırılmıştır.

Bu sertifika ile Yerinde Masaj® hizmetleri, Avrupa Birliği’nin çalışma hayatı konusundaki en önemli kurumu olan EU-OSHA tarafından Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları’nı önleme konusunda bir çözüm olduğu tanınmış ve kabul edilmiştir.

Yerinde Masaj®, Kurumsal Hizmetler kapsamında haftalık tekrarlar halinde minimum yarım gün veya tam gün süren uygulamalar bazında sunulur.

Fiyatlandırmayı belirleyen unsurlar;

 • Sağlanacak olan hizmetin sürekliliği,
 • Haftada kaç gün sunulacağı,
 • Hizmet verecek Masaj Uzmanı sayısı,
 • Hizmetten yararlanması beklenen personel sayısı ve,
 • Hizmet verilecek tesisin coğrafi konumudur.

Yukarıda yer alan unsurlar her kuruluşa göre değişiklik gösterebileceği için doğru ve sağlıklı bir fiyatlandırma yapabilmemiz amacıyla bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.